Vår stora guide om lertegelpannor (pris, för-och nackdelar, tips)

Om du har ett tak vars beklädnad består av lertegelpannor kan du oftast återanvända dina pannor vid takomläggningen. Enklast är att anlita en professionell takläggare som har stor kunskap om just tegelpannor. Här kan du läsa vår guide om lertegel!

Lertegelpannor är fortfarande en populär takbeklädnad även om det är vanligare att lägga betongpannor på småhus i samband med nyproduktion, på grund av kostnaden. Har man dock ett hus som har ett tak som är lagt med lertegelpannor så väljer de allra flesta att lägga om taket med samma typ av takpannor, i vissa fall även samma takpannor som låg på taket. 

Lertegelpannor är dyra och väger mycket men har i gengäld en mycket lång livslängd, under förutsättning att takpannorna är av en hög kvalité. Dessutom får lertegel färgskiftningar med åren som gör takpannorna än vackrare och bidrar till att ge fastigheten en egen karaktär.

 

Historiskt om lertegelpannor

Lertegelpannor har använts sedan 1600-talet på främst kyrkor och slott, till exempel fick kungliga slottet lertegelpannor lagda under 1600-talet. Fram till slutet på 1800-talet så tillverkades lertegel främst för hand och var därmed en dyrbar takbeklädnad som främst användes på hus som ägdes av adelsmän. Efter det att man började maskintillverka tegelpannor så blev lertegel prisvärda och därmed kunde man ävan lägga dessa på vanliga hus.

 

I slutet på 1800-talet hade en majoritet av alla småhus utanför städerna röda fasader med vita knutar och ett tak som bestod av lertegelpannor, ofta även förråd och utedass.

 

Att lägga tak med lertegelpannor

När man ska göra en takomläggning kan man i de flesta fall återanvända sina lertegelpannor, vilket gör att man slipper ett kostsamt inköp av nya tegelpannor. 

 • Så länge pannorna inte har sprickor där fukt kan leta sig in eller hål rakt igenom går det alldeles utmärkt att lägga om taket med samma pannor.
 • Takpannorna behövs tas ned från taket, vilket gör att man kan passa på att rengöra dessa för att få bort mossa och alger. Därefter byter man ut läkt och undertakpapp så att taket får ett nytt tätskikt och därefter så lägger man tillbaka samma pannor igen på taket.

 

Fördelar med lertegel

 • Lång livslängd
  Lertegelpannor har en lång livslängd om de är tillverkade med hög kvalité, ofta upp till 50 – 100 år. Man brukar säga att om tegelpannorna fortfarande är hela efter 100 år så kommer de att hålla i ytterligare 100 år.
 • Går att återanvända
  Tack vare den långa livslängden går lertegelpannor oftast att återanvända vid en takomläggning vilket innebär betydande kostnadsbesparingar.
 • Sluter tätt
  Om man lägger lertegel på tak med rätt taklutning så sluter de helt tätt.
 • Åldras väl
  Lertegelpannor åldras på ett vackert sätt genom att de får färgskiftningar med åren som är unika för varje tak.
 • Lättare att underhålla
  Kräver inte speciellt mycket underhåll annat än att man inspekterar taket ett par gånger per år och eventuellt lägger takpannor som flyttat sig tillrätta och byta ut svårt frostskadade pannor. Ibland kan det även behövas en taktrengöring för att få bort mossa, lav och alger som kan skada taket. 

 

Nackdelar med lertegel

 • Tung takbeklädnad
  Lertegelpannor är tunga vilket gör att ett tak med tegelpannor väger många ton. Är därför inte lämpligt att lägga på tak med svag takstomme eller på äldre fastigheter där bärigheten i takstommen har försämrats.
 • Relativt dyra
  Är dyra i inköp då det idag bara finns en tillverkare i Sverige. Ofta kan man återanvända tegelpannor men i de fall man behöver köpa nytt är det en av de dyraste takbeklädnaderna.
 • Sköra
  Tegelpannor går ofta sönder då man trampar på dessa då man går upp på taket, framför allt enkupiga pannor.
 • Kräver en viss taklutning
  Kräver en taklutning på minst 14 grader, för dubbelkupig panna, eller 22 grader, för enkelkupig, för att hålla helt tätt.

 

Specifikationer för lertegelpannor

Specifikationerna för äldre takpannor kan skilja en del då de tillverkades av olika tegelbruk. Uppgifterna nedan avser både enkelkupiga och dubbelkupiga tegelpannor.

 

 • Per m2: 11-13 stycken.
 • Vikt: 2,5 – 2,7 kilo, cirka 30-33 kilo per kvadratmeter.
 • Taklutning: Minst 14 grader för dubbelkupiga och minst 22 grader för enkelkupiga
 • Livslängd: Mellan 50-100 år, eller mer. Beror till stor del på takpannornas kvalité.

 

Anlita takläggare genom Takexperter

När du ska utföra en takomläggning kan det vara tryggt att anlita ett takföretag som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att du ska få ett hållbart tak med lång livslängd. Om du tar in offerter från flera företag kan du enkelt jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de bästa villkoren och det bästa priset. Hos oss på Takexperter finner du en offerttjänst där du kan göra en kostnadsfri offertförfrågan och erhålla upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade takföretag i ditt närområde.

 

Samtliga företag som lämnar offerter genom vår offerttjänst hos Takexperter har granskats av oss. Det innebär att då du anlitar ett takföretag som lämnat offert genom Takexperter kan du vara trygg med att det är ett seriöst företag som utför arbetet med kvalificerad personal. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!