Takexperter stora guide till solenergi (soltak, solceller, solpaneler)

Är det dags att genomföra en takomläggning kan det vara en bra idé att samtidigt installera solceller på din fastighet så att du kan producera grön elektricitet med hjälp av solenergi. Dessutom kan du få ett bättre pris då takmontörerna redan är på plats. Läs vår guide om solceller här.

Att installera en solcellsanläggning och producera sin egen elektricitet är inte bara en lönsam investering utan bidrar också till en bättre miljö. Här i Takexperters stora guide till solenergi hittar du all information som du behöver vid din planering för att installera en egen solcellsanläggning.

Om solenergi i Sverige

Sverige har mycket gynnsamma förutsättningar för att använda solenergi för att producera elektricitet. Solinstrålningen i Sverige ligger på drygt 800 kWh/m² och år i norra Sverige medan mellersta och södra Sverige har en solinstrålning på mellan 1 000 kWh/m² upp till 1 300 kWh/m² per år. Solförhållandena i Sverige är jämförbart med de som råder i Tyskland, vilket är det land som producerar mest solel i världen.

 

Att använda solenergi för att producera elektricitet

Det är inte värmeenergin från solen som används för att producera elektricitet utan ljusenergin. När solens strålar lyser på solcellerna så fångar solcellerna upp ljusenergin och omvandlar detta till ström. Det innebär att solceller kan producera elektricitet även då det är molnigt eller regnar.

 

Vårt lite kyligare klimat bidrar dessutom till att kyla ned solcellerna så att inte energin försvinner genom värme vilket istället leder till att solcellerna blir än mer effektiva. Det finns flera fördelar med att använda solenergi, se lista nedan.

 

 • Finns för evigt och är en outtömlig källa för att producera elektricitet.
 • Räknas som en förnybar källa då solcellerna använder naturen för att producera el.
 • Är miljövänligt vilket innebär att källan för att producera elektricitet inte påverkar vår miljö eller vårt klimat.

 

Genom att använda solenergi bidrar du till en bättre miljö

Solceller har inga som helst utsläpp i samband med att den producerar elektricitet. Dock bidrar solceller till utsläpp i samband med att de tillverkas, vilket tar cirka 2 - 3 år för en solcellsanläggning i drift att kompensera, den så kallade energiåterbetalningstiden.

 

Genom att du använder elektricitet som produceras genom solenergi så minskar du behovet av elektricitet som produceras med hjälp av fossila bränslen som olja och kol. 

Vad är solceller?

De vanligaste solcellerna för fastigheter är kristallina solceller som är fyrkantiga eller har rundande kanter och som har en storlek på 15 x 15 centimeter. Solcellerna tillverkas av kisel, antingen en hel kiselkristall, som i monokristallina solceller, eller kisel i mindre delar som smälts samman, som i polykristallina solceller. Eftersom monokristallina solceller endast består av en kiselskiva så är effekten större då skivan har utrymme att röra sig, till skillnad mot polykristallina solceller där rörelser är begränsade.

 

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en verkningsgrad på mellan 17-23 %. Denna typ av solceller är svarta, vilket gör att de smälter in bättre på ett tak utseendemässigt. Monokristallina solceller ger en större effekt än polykristallina solceller. Därmed är dessa mer lämpade att använda då utrymmet för att installera solceller är begränsat, som exempelvis på ett villatak.

 

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller har något sämre verkningsgrad än monokristallina, mellan 15-17 %, vilket gör att effekten man får ut av dessa solceller är lägre. Dock är solcellerna billigare än monokristallina solceller vilket gör att det jämnar ut sig eller kan bli billigare att installera om man har tillgång till ett större utrymme. Polykristallina solceller är vanliga i solcellsparker eller på större fastigheter där utrymmet inte är begränsat. Färgen på solcellerna har en blåaktig ton, vilket gör att solcellerna har ett mindre fördelaktigt utseende då de installeras på ett tak.

 

Solpaneler

Solpaneler har vanligtvis en storlek på 100 x 160 centimeter och består av en framsida av glas och en baksida av folie. Runt solpanelen sitter en aluminiumram som håller ihop panelens olika delar men som även används vid montering av solpanelen. Glaset har hög hållfasthet vilket gör att den klarar påfrestningar från exempelvis vind, snö och hagel.

 

En solpanel rymmer 60 stycken seriekopplade solceller. Det innebär att en solpanel har en effekt på cirka 300-450 W vid en solinstrålning på 1 000 W/m². Det gör att en solpanel som inte hamnar i skugga och som sitter monterad mot söder kan producera drygt 300 - 400 watt per år.

 

En solcellsanläggning på 10 kW består vanligtvis av 27 solpaneler som seriekopplas på taket. Det innebär att du behöver ett ledigt utrymme på ditt tak på motsvarande 60 kvadratmeter. Solcellsanläggning producerar likström som förs vidare till en växelriktare som omvandlar likström till växelström som sedan kan användas i elnätet. En solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år.

 

Förutsättningar för en bra solcellsinstallation

Innan du investerar i en solcellsanläggning behöver du först granska vilka förutsättningar som föreligger så att du får ut maximal effekt från dina solceller.

 

 • Installation ska ske på ett tak som vetter mot söder för maximal effekt. Det går även att installera solceller på ett tak som vetter mot öst eller väst, med något sämre effekt.
 • Solceller bör installeras med en taklutning på mellan 30-45 grader.
 • Solcellerna får inte hamna i skugga under dagen från närliggande fastigheter eller träd. Om detta inte går att undvika kan man installera optimerare för varje solpanel.

 

Installationen av solpanelerna på taket bör ske av certifierade solcellsmontörer. All installation av elektricitet ska ske av behörig elektriker.

 

Att installera solceller på olika typer av tak

När man ska installera solceller på sin villa kan det krävas att man behöver anpassa installationen utifrån vilken typ av tak som fastigheten har och den takbeklädnad som ligger på taket.

 

När du ska montera solceller på ditt tak bör du även kontrollera taket för att se om det är dags att lägga om taket inom de närmaste åren. Eftersom solceller har en livslängd på upp till 30 år är det alltid trist om man under den tiden behöver lägga om taket. Detta innebär att man behöver betala för att montera bort och sedan åter igen montera tillbaka sina solceller.

 

Om du ska lägga om ditt tak kan det vara smart att passa på att installera solceller samtidigt då det oftast blir mer kostnadseffektivt.

 

Sadeltak

Ett sadeltak har två takfall som oftast har en taklutning på mellan 30 till 45 grader, vilket är optimala förhållanden för att installera solceller. Monteringen ska ske på den sida av taket som vetter mot söder, för maximal effekt. Det går även att installera på tak som vetter mot öster eller väster.

 

Valmat tak

Ett valmat tak har takfall åt alla fyra hussidor och normalt en taklutning som lämpar sig väl för en solcellsinstallation. Dock kan det finnas begränsat med utrymme att installera solceller på den sida som vetter mot söder vilket ofta gör att man även får lägga solcellspaneler mot väster och öster.

 

Pulpettak

Ett pulpettak har endast ett takfall vilket inte ger så mycket utrymme för att fundera över i vilket väderstreck solcellerna ska monteras. Taklutningen brukar ligga på mellan 3 till 10 grader vilket inte heller är optimala förhållanden för att installera solceller. Det går dock att installera solceller på ett snedtak med hyfsad effekt men man bör inte förvänta sig att man får ut maximal effekt från sina solceller.

 

Platt tak

När man ska installera solceller på ett platt tak behöver man först montera en ställning som har en lutning på mellan 10-30 grader som solcellerna kan monteras på. Detta innebär dock att du behöver förändra takets utseende, vilket kan kräva bygglov. Precis som med alla andra installationer av solceller så bör dessa monteras mot söderläge.

 

Olika metoder som används vid olika takbeklädnader

Solpaneler går att montera på alla typer av takbeklädnader som ett tak med takpannor, olika plåttak eller tak med ytpapp. Dock är metoden för att montera solceller och de fästen som ska användas olika för de olika takbeklädnaderna.

 

Bygglov vid installation av solceller

Sedan år 2018 så krävs det inte längre bygglov för att montera solceller på sin fastighet. Dock finns det några krav som man behöver uppfylla som exempelvis att solpanelerna följer takets utförande.

 

Om man exempelvis har en svag taklutning så att man behöver vinkla solcellerna så kan det krävas bygglov om fastigheten ligger i ett plandetaljerat bostadsområde, eftersom man då förändrar takets utseende. Det kan också krävas bygglov om man ska montera solceller på ett kulturmärkt hus eller om fastigheten ligger i ett skyddsvärt område.

 

Om du är osäker på om din installation av solceller kräver bygglov kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Du kan också få mer information om bygglov för solceller hos Boverket.

 

Underhåll av solceller

Solceller är vanligtvis helt underhållsfria under hela sin livslängd, upp till 30 år. Dock kan du behöva sopa undan löv och snö som skymmer solcellerna så att du alltid får ut maximal effekt från dina solceller. Det enda som behöver bytas ut under din solcellsanläggnings livslängd är växelriktaren, som normalt har en livslängd på 15 år.

Att välja rätt solcellsanläggning

Du bör installera en solcellsanläggning som klarar av att producera minst 50 procent av din fastighets totala energiförbrukning. Det innebär att om din fastighet förbrukar 20 000 kWh per år bör du välja en solcellsanläggning som har en effekt på cirka 10 kW. Det gör att du kommer att kunna producera cirka 50 % av din fastighets elförbrukning.

 

Eftersom din solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet så kommer överskottet som din fastighet inte använder för stunden att skickas vidare ut för försäljning på elnätet. Under de tider som solen inte är uppe så kommer du att behöva köpa elektricitet från ditt elbolag. 

 

Då priset för den elektricitet som du säljer inte skiljer sig speciellt mycket åt från det pris som du betalar för elen så kan du se det som att du lagrar din elektricitet på elnätet och köper tillbaka den vid behov.

 

Få ut maximal effekt med hjälp av optimerare

Om du inte kan installera solceller under optimala förhållanden kan du installera optimerare som hjälper till med att få ut maximal effekt utifrån de förutsättningar som föreligger. Det innebär att om en solpanel hamnar i skugga så drar inte det ned effekten för hela din solcellsanläggning. Istället kommer dina optimerare att vidarekoppla strömmen, förbi den solpanel som har lägre effekt, vilket gör att dina övriga solpaneler fortfarande kan producera el med full effekt.

 

Välja rätt växelriktare

Växelriktare än en av solcellsanläggningens viktigaste delar och därför behöver du välja en växelriktare som är 100 % kompatibel med din solcellsanläggning. Om du köper ett solcellspaket så behöver du oftast inte tänka på detta då den växelriktare som medföljer är väl avvägd för solcellsanläggningen.

 

Växelriktarens uppgift är dels att optimera effekten från dina solpaneler och dels att omvandla den likström som dina solceller producerar till växelström.

 

Lagra elektricitet med hjälp av solcellsbatteri

Om du vill få möjlighet att använda din egenproducerade elektricitet även på kvällar kan du installera ett solcellsbatteri där du kan lagra en del av det överskott du får genom dina solceller. När solen går ned kan du sedan fortsätta använda din lagrade elektricitet och slipper därmed köpa elektricitet från ditt elbolag.

 

Idag kan du erhålla ett Grönt avdrag på 50 % av totalkostnaden då du väljer att investera i ett solcellsbatteri.

 

En investering i solceller är lönsamt

Att investera i en solcellsanläggning är lönsamt då återbetalningstiden för dina solceller är cirka 10 år. Därefter kan du sedan erhålla en avkastning i form av sänkta energikostnader i ytterligare upp till 20 år.

 

Bäst avkastning får du om din fastighet ligger belägen i södra eller mellersta Sverige men du kan även få dina solceller lönsamma långt upp i norra Sverige. Nedan finner du fler fördelar med att installera solceller.

 

 • Du ökar värdet på din fastighet.
 • Du kan ansöka om att få din fastighet energicertifierad vilket innebär att du har möjlighet att få kunna ansöka om det Gröna bolånet, vilket har en förmånlig ränta.
 • Genom att producera förnybar elektricitet så bidrar du till en bättre miljö och ett minskat klimathot.

 

Grönt avdrag

Från den 1 januari år 2021 kan du använda dig av det Gröna avdraget då du investerar i en solcellsanläggning. Det Gröna avdraget är ett skatteavdrag som du inte behöver ansöka om utan som du får direkt på fakturan från din solcellsleverantör. Avdraget uppgår till 15 % av den totala investeringskostnaden. Här hos Skatteverket kan du läsa mer om villkor för att använda det Gröna avdraget.

 

Checklista inför din installation av solceller

När du har bestämt dig för att installera en solcellsanläggning på din fastighet så finns det några saker som du behöver tänka på. Nedan följer en checklista.

 

 • Börja med att kontrollera vilka förutsättningar som föreligger för att installera solceller på din fastighet så att du får en bra effekt. Du behöver ha en taklutning på ditt tak som är mellan 30 till 45 grader och möjlighet att montera solceller på en sida av taket som ligger i söderläge, eller mot väster eller öster. Du behöver också kontrollera att de solceller du ska installera inte hamnar i skugga från närliggande fastigheter eller träd.
 • Om du har en kulturmärkt fastighet, om fastigheten ligger i ett skyddsvärt område eller om du behöver montera en ställning för att få rätt lutning på solcellerna kan det krävas bygglov.
 • Du behöver göra en föranmälan till ditt elbolag om att du ska installera solceller.
 • Därefter behöver du ta in en offert på din solcellsanläggning. Lämpligast är att du begär in offerter från flera solcellsföretag genom exempelvis Takexperter, eller på vår systersajt Solexperter. Då kan du jämföra offerter för att kunna välja det företag som erbjuder den mest förmånligaste lösningen.
 • När du har accepterat en offert kommer sedan installationen, vilket tar mellan 2-3 dagar, att genomföras på överenskommen tid. Tänk på att meddela att du ska använda det Gröna avdraget så att din leverantör drar av 15 procent av totalkostnaden på fakturan.
 • Efter att solcellerna är installerade behöver du göra en efteranmälan till ditt elbolag så att de kan komma ut och installera en ny elmätare. 


Om Takexperter

Om du planerar att bygga om ditt tak, göra en takomläggning eller utföra andra arbeten på taket som exempelvis installera solceller kan du finna all information du behöver här hos Takexperter.

 

Takexperter vänder sig till privatpersoner, företag och bostadsföreningar över hela Sverige som vill få möjlighet att kostnadsfritt göra en offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag i sitt närområde. För den som vill fördjupa sig mer i ämnet solenergi och solceller kan besöka vår systersajt Solexperter.

 

Jämför offerter

Hos Takexperter kan du genom att göra endast en kostnadsfri offertförfrågan och få offerter från flera företag på din ort. Det innebär att du får ett bra underlag så att du kan jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de bästa villkoren, förmånligaste garantierna och det bästa priset.

 

Endast kvalitetsgranskade takföretag

Takexperter samarbetar med takföretag över hela Sverige så att vi kan erbjuda vår tjänst på de allra flesta orter runt om i landet. Samtliga företag som lämnar offert genom Takexperter är kvalitetsgranskade. Det innebär att vi har kontrollerat företagen så att de uppfyller alla de krav som ska ställas på ett seriöst och kompetent takföretag.

 

 • Vi har kontrollerat att företagen som lämnar offert innehar F-skattesedel vilket är ett krav för att du ska kunna använda dig av ROT-avdrag och det Gröna avdraget.
 • Vi kontrollerar att företagen har en ordnad ekonomi så att du kan vara trygg med att företaget dels har kapacitet att utföra ditt uppdrag men även klarar av att uppfylla eventuella garantiåtaganden.
 • Vi undersöker också att de företag som lämnar offert genom Takexperter har kvalificerad personal som är utbildade, erfarna eller certifierade inom branschen.
 • Vi läser även referenser och goda omdömen från tidigare kunder hos olika omdömessajter för att få en bild av hur pass nöjda kunderna är med företagen. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!