Vilka risker finns det med att lägga taket själv?

När du ska lägga om ditt tak är det alltid tryggast att anlita kvalificerade takläggare som utför arbetet istället för att lägga tak själv. Dels har professionella takläggare den kunskap som krävs för att utföra arbetet med högsta kvalitet men är också utbildade inom taksäkerhet.

Att lägga om ett tak kräver att man har en viss kunskap om hur man lägger ett tätskikt på taket men även hur man monterar läkt och takbeklädnad. Det finns ingenting som hindrar dig från att lägga tak själv med det kan medföra risker för att taket inte får optimal livslängd men också risker för dig själv.

 

Att genomföra en takläggning på din fastighet

Eftersom taket utgör ett viktigt skydd för fastigheten är det viktigt att ett tak är helt tätt så att det inte släpper igenom vatten eller fukt som kan leda till skador inne i fastigheten. Taket ska också klara av belastningen från snö men även stå emot hårda vindar. Därför så krävs det en viss kunskap och erfarenhet för att lägga ett tak med optimal hållfasthet och maximal livslängd. Det kan skilja tiotals år i livslängd beroende på om taket läggs av en professionell takläggare eller av en lekman.

 

Risker med att lägga ett tak själv

Utöver de uppenbara riskerna med att det kan inträffa en fallolycka med personskador som följd så finns det även andra risker med att lägga tak själv. En risk är att man som lekman inte har den kunskap och erfarenhet som krävs för att få taket helt tätt vid exempelvis genomföringar. 

Även om man följer instruktioner på nätet eller från produkttillverkarna så är det bara takläggare med erfarenhet inom arbetet som vet exakt hur arbetet ska utföras vid varje tillfälle. Exempelvis vet en erfaren takläggare hur arbetet för en specifik genomföring ska utföras så att det håller tätt under en lång tid framöver under de förhållanden som råder för ditt tak.

 

När du anlitar ett professionellt takföretag

Redan innan arbetet påbörjas så kan kompetenta och erfarna takläggare granska de förutsättningar som gäller för ditt tak då det kommer till säkerhet och utförande. Om ditt tak har kraftig lutning kan det krävas ställning för takomläggningen men även andra skyddsanordningar som exempelvis livlinor. Detta så att de som utför arbetet kan göra det på ett tryggt sätt, vilket är en förutsättning för att arbetet blir utfört effektivt och med ett bra resultat. 

Det är även viktigt att det finns ansvarsförsäkring eller olycksfallsförsäkring så att inte du som fastighetsägare blir ersättningsskyldig vid skada.

 

Fördelar med att anlita ett kvalitetsgranskat takföretag

  • Arbetet utförs säkert och tryggt så att risken för skador på egendom eller personskador är minimal.
  • Du får ett tätskikt på taket som läggs enligt gällande branschregler och med godkänt material. Det innebär att du kan se fram emot ett tak som får en lång livslängd.
  • Takbeklädnaden läggs med stor noggrannhet för högsta kvalitet.
  • Ett professionellt takföretag innehar de försäkringar som krävs så att du som fastighetsägare är skyddad om något inträffar.
  • Du kan använda ROT-avdrag vilket innebär att du kan få ett skatteavdrag redan på fakturan motsvarande 30 % av företagets arbetskostnader.

 

Få kostnadsfria offerter genom Takexperter

Takexperter är en sajt som vänder sig till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar som vill få mer information i samband med att det är dags för en takomläggning.

Här kan du även göra en offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag på din ort. Det gör att du enkelt kan jämföra offerter för att hitta det takföretag som kan erbjuda dig den bästa och mest prisvärda lösningen för ditt tak. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!