Krävs det certifikat för att utföra en takomläggning?

När du vill få ditt takarbete utfört på ett säkert och korrekt sätt med ett perfekt resultat bör du anlita yrkesutbildade takläggare som har certifikat inom taksäkerhet. Hos oss på Takexperter kan du erhålla upp till fem offerter kostnadsfritt från kvalitetsgranskade takföretag.

När du ska anlita hantverkare för att utföra arbeten på din fastighet bör du alltid anlita hantverkare som är yrkesutbildade och har erfarenhet inom branschen. För vissa byggarbeten krävs också att hantverkarna är certifierade. För takomläggning finns det inga specifika certifieringar som en takläggare behöver inneha. Men det finns olika certifieringar för vissa delar av arbetet som gör arbetet säkrare.

 

Certifieringar för takläggare

En professionell takläggare har genomgått en yrkesutbildning inom bygg och anläggning som gör att takläggare har den kunskap som krävs för att utföra takarbeten. Det krävs ingen behörighet att utföra takarbeten men det är ändå många takföretag som har valt att bli medlemmar i organisationer och föreningar som certifierar takläggare för olika delar av takarbetet. Nedan finner du några certifieringar som takföretag kan inneha.

 

1. Taksäkerhet

Taksäkerhetskommittén, TSK, är en organisation som tillsammans med partner tar fram branschregler för taksäkerhet. Det innebär att certifierade takläggare har kunskap om hur de på ett säkert sätt beträder tak, utför arbeten på tak och hur taksäkerhetsprodukter ska användas för att minska olyckor.

 

2. Skotta säkert

Skotta säkert är ett certifieringsprogram som är framtaget av Plåt & Ventföretagen, som är bransch- och arbetsgivarförbund för bland annat plåtslagare. Takläggare som innehar Skotta säkert certifiering har kunskap om att utföra arbeten på tak på ett säkert sätt för att minimera riskerna för skador på egendom och personskador.

 

3. Heta arbeten

Certifiering för Heta arbeten krävs för takläggare som utför arbeten på tak där man använder öppen låga eller utrustning där det kan uppstå gnistor. Vid arbeten med tätskikt på tak används ofta utrustning för att hetta upp tätskiktet så att de kan formas och därmed sluta tätt. Även vid lödning av plåt krävs certifiering för Heta arbeten.

 

4. Auktoriserade takföretag

Det finns även en del företag som är auktoriserade genom materialleverantörer. Det innebär att de har fått utbildning kring de takprodukter de använder så att arbetet utförs med maximal livslängd och med högsta kvalitet. Vissa leverantörer av takmaterial kan erbjuda bättre produktgarantier om arbetet utförs av auktoriserade takföretag.

 

När du vill anlita en takläggare med certifikat

När du vill få hjälp att lägga om ditt tak kan du begära och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag på din ort genom oss på Takexperter. Genom vår offerttjänst kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan utan att du förbinder dig för något. Normalt får du svar redan inom 48 timmar och därefter kan du enkelt jämföra offerter för att finna det takföretag som kan erbjuda dig den mest förmånligaste lösningen.

 

Samtliga företag som lämnar offerter genom oss på Takexperter är kontrollerade så att de uppfyller alla de krav som ställs på ett seriöst och kompetent takföretag. Det innebär att då du accepterar en offert som du fått genom oss på takexperter kan du vara trygg med att du kommer att få arbetet utfört enligt rådande branscheregler

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!