Viktiga branschregler att känna till (inför ditt takbyte)

När du ska utföra ett takbyte är det viktigt att arbetet utförs enligt de branschregler som gäller. Om du anlitar ett takföretag som har yrkesutbildade takläggare så kan du vara trygg med att arbetet utförs enligt rådande byggnormer och med rätt material.

När du behöver utföra ett takbyte är det viktigt att det nya taket läggs enligt rådande branschregler. För många försäkringsbolag men även materialleverantörer krävs det att taket är lagt enligt gällande branschregler för att försäkringar och garantier ska gälla. 

Ett tak som läcker in vatten som i sin tur leder till fuktskador kan bli dyrbart att reparera. Om taket inte är lagt på ett fackmannamässigt sätt kan försäkringsbolagen neka ersättning eller sätta ned beloppet. Det innebär att du kan tvingas betala reparationer för både fuktskador och tak själv. Därför är det viktigt att alla byggarbeten som omfattar tätskikt som ska skydda fastigheten från vatten- och fuktskador utförs enligt de branschregler som finns.

 

Vad är branschregler?

Branschregler är ett regelverk som beskriver hur arbetet ska utföras och vilket material som ska användas så att arbetet uppfyller Boverkets byggregler. Boverkets byggregler består av lagar, regler och rekommendationer som finns för att ge varje byggmoment en hög hållfasthet men även för att förhindra skador eller olyckor. 

För att uppfylla dessa byggregler som Boverket har upprättat så har olika byggföreningar tagit fram egna branschregler inom de olika byggområdena. De företag som följer dessa branschregler uppfyller de byggregler som Boverket har. Många organisationer har också certifieringsprogram som gör att företag kan certifiera sina anställda, genom utbildning, och även bli ett auktoriserat företag.

 

Branschregler för takföretag

När man anlitar ett takföretag för ett takbyte bör du kontrollera att företaget utför arbeten enligt gällande branschregler. 

  • Det finns takföretag som är auktoriserade men även många seriösa takföretag som inte är auktoriserade men som ändå arbetar utifrån gällande branschregler. 
  • För takföretag handlar det om att följa branschreglerna för tätskikt, heta arbeten och taksäkerhet. 
  • Om du väljer att utföra ett takbyte själv är det också viktigt att arbetet utförs enligt de branschregler som finns. Dels för din egen säkerhet och för ditt taks hållbarhet men också för att förhindra framtida skador som kan uppstå om arbetet inte utförs korrekt och med rätt material.

 

Tryggt att anlita ett professionellt takföretag

Att lägga ytpapp på ett garage eller ett plåttak på förråd kan många händiga personer klara av själva. Dessutom blir de kostnader för eventuellt uppkomna skador som kan uppstå vid ett felaktigt utfört arbete begränsat. 

För ett bostadshus kan det istället vara tryggt att anlita ett kompetent takföretag, vilket också innebär att du vanligtvis får garantier på arbetet och material. När du anlitar ett takföretag för ditt takbyte så vet du att arbetet kommer att utföras korrekt och enligt de branschregler som finns. Det gör att du kan vara trygg med att ditt tak får en bra hållbarhet och en lång livslängd.

 

Andra fördelar med att anlita ett professionellt takföretag för takbyte

Utöver att du får arbetet med ditt takbyte utfört ordentligt så finns det många andra fördelar med att anlita ett seriöst takföretag. Bland annat får du hjälp med rådgivning kring ditt takbyte så att du kan välja den bästa och kanske även den mest ekonomiska lösningen. 

Yrkesutbildade takläggare med erfarenhet inom branschen genomför dessutom ett takbyte snabbt vilket gör att ditt tak inte riskerar att stå öppet mer än nödvändigt. Detta kan annars leda till att det kommer in fukt och väta under tiden arbetet pågår. Dessutom får du ett perfekt resultat som gör att du får ett bra utseende på taket.

 

Om Takexperter

Om du vill få hjälp med ditt takbyte av professionella takmontörer kan du göra en offertförfrågan genom vår offerttjänst på Takexperter. Då får du kostnadsfritt upp till fem stycken offerter från kontrollerade takföretag på din ort.

Samtliga företag som är anslutna till Takexperter är intygar att de arbetar enligt rånande branschregler för de taktjänster de utför. Vi har även granskat att företagen innehar F-skattsedel och en ordnad ekonomi. Välkommen att läsa mer om vår granskning här! 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!