Vad fyller takets olika delar för funktion?

Ett tak består av flera olika delar som tillsammans utgör ett skydd mot väder och vind. Bland annat har taket en bärande stomme, ett undertak och ett yttertak. Här kan du läsa mer om takets olika delar och vilken funktion dessa har.

Alla hus har ett tak som ger fastigheten ett skydd mot regn, snö, sol och vind. Om taket inte är i bra skick utan släpper igenom vatten eller fukt så kan det uppstå fuktskador inne i fastigheten som skadar takets delar. För att slippa fukt och en framtida utveckling av mögel behöver man underhålla sitt tak löpande.

 

Om takets olika delar

Taket är en av husets viktigaste byggnadsdelar och man lärde sig tidigt att tak över huvudet var viktigt för att hålla sig torr. Med åren har taket förändrats så att det har fått andra funktioner som att bland annat att skydda övriga byggnadsdelar som väggar men också för att bidra till att huset får ett bra utseende. Ett tak består av flera olika delar som har sina olika funktioner.

 

Takstolar – takets bärande konstruktion

Takstolarnas funktion är att bära upp yttertaket. För ett sadeltak så har takstolarna formen av en triangel. En takstol ska uppfylla vissa krav på hållfasthet då det ska bära tyngden av hela taket. Takstolarna har vågräta bjälkarna, så kallade hanbjälkar, som bidrar till att göra takstolarna stabila. Längst upp på taket där de båda taksidorna möts finns en nockbräda som ger takstolarna ett stöd. Taknocken delar upp taket i två lutande delar och är takets högsta punkt.

 

Underlagstak

Underlagstak är yttertakets underlag men fungerar även som ett innertak för vinden. Underlagstaket består av brädor som monteras vågrätt på takstolarna, från nedersta delen av taket upp till taknocken.

 

Gavlar

Om man har ett sadeltak, ett tak som har två lutande sidor, så monteras gavlar vid husets kortsidor. Bland annat monterar man vindskivor, vattbrädor, gavelspets och gavelsprång. Vindskivorna finns till för att förhindra att vind kommer in under yttertaket medan vattbrädornas funktion är att se till att vatten inte kommer in vid takets ytterkant.

 

Tätskikt för underlagstak

Innan man kan lägga ett yttertak på taket behöver man först lägga ett tätskikt. Tätskiktet lägger man så att inte vatten eller fukt tränger igenom taket så att det uppstår fuktskador inne i fastigheten. Tätskikt för tak finns i flera olika varianter men vanligast är att man lägger underlagstakpapp som sedan tätas i skarvarna med kallasfalt. Tätning sker även kring skorsten och vid rör-genomföringar, exempelvis för ventilation. Det är viktigt att arbetet med att lägga tätskikt utförs korrekt och med godkänt material för optimal hållfasthet och maximal livslängd. Om man ska lägga en takbeklädnad som består av bandplåt kan detta läggas direkt på tätskiktet. Ska man istället lägga takpannor eller olika former av takskivor behöver man först sätta bärläkt och ströläkt på taket.

 

Bärläkt och ströläkt

Bärläkt, sätts vågrätt, och ströläkt, som sätts lodrätt, är reglar som monteras på taket och som används för att kunna lägga eller montera yttertaket. Reglarna sätts med ett avstånd som passar för den takbeklädnad som ska användas för taket.

 

Takbeklädnad

Det finns olika takbeklädnader att välja mellan beroende på vilka förutsättningar som gäller. Om man lägger om taket så är det vanligast att man använder samma takbeklädnad som fanns där innan. Om man av något skäl behöver byta takbeklädnad, exempelvis för att taket inte längre klarar av tyngden av den tidigare takbeklädnaden, så finns det flera olika taktyper att välja mellan.

 

Takpannor

Takpannor finns i två olika utföranden, lertegelpannor och betongpannor. Lertegelpannor ger fastighetens tak ett klassiskt utseende samtidigt som taket får en lång livslängd. Dock är betongpannor vanligare att lägga på nya fastigheter tack vare att de är billigare än lertegelpannor. För att kunna lägga takpannor krävs en taklutning på minst 14 grader.

 

Plåttak

Plåt har använts som takbeklädnad sedan 1600-talet och har sedan början på 1900-talet även varit populärt att lägga på mindre fastigheter, som exempelvis villor. Med bandplåt får man ett exklusivt utseende på taket men man kan också använda olika plåtskivor som finns i ett flertal olika färger och strukturer. För plåttak gäller att man har en minsta taklutning på 6 grader.

 

Ytpapp

Ytpapp har blivit mer populärt på senare tid då dessa kan erhållas i en mängd olika färger och strukturer. Ytpapp består av takpapp som är impregnerat med tjära och som är helt vattentätt. Det ytpapp som används som takbeklädnad är tjockare än vanlig takpapp som används som tätskikt och har ett ytskikt med skiffer som ger en bättre hållbarhet. Ytpapp kan användas på alla typer av tak, även platta tak.

 

Anlita professionella takläggare för din takomläggning

Om du vill få professionell hjälp med att lägga om ditt tak kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan hos oss på Takexperter. Då kan du få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag i ditt närområde. Hos Takexperter kan du också ta del av all information du behöver inför att du ska lägga om ditt tak. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!