Vår fullständiga guide för taklutning på uterum

När du ska bygga uterum behöver du tänka på att du lägger ett tak som klarar av att uppfylla de krav som ställs på taklutning för uterum. Om du anlitar ett kompetent takföretag får du hjälp med att bygga ditt tak enligt gällande branschregler.

Ska du bygga ett uterum finns det en hel del saker som du behöver tänka på som exempelvis taklutning för ditt uterum men också vilken takbeklädnad som lämpar sig bäst.

Vanligtvis brukar man ha samma typ av tak på sitt uterum som på sitt bostadshus, i alla fall då uterummet är anslutet till din bostadsbyggnad, så det får ett likartat utseende. Om du bygger ett fristående uterum blir valmöjligheter oftast fler då du kan välja både den taktyp, lutning och takbeklädnad som passar dig bäst. Nedan kan du läsa vår guide om taklutning på uterum.

 

Guide om taklutning för uterum

Att ha en bra taklutning är viktigt för alla byggnader så också för ett uterum. Det är viktigt att vatten enkelt rinner av, och även att snön glider av under vintern, så att det inte samlas på taket vilket på sikt kan leda till fuktskador. 

Om taket har för svag lutning krävs det oftast att man behöver gå upp på taket för att skotta det under vintertid då snön annars kan bli tung och därmed bidra till att taket rasar in.

 

1. Olika taktyper för uterum

Om man har ett bostadshus med ett sadeltak är det vanligast att man antingen väljer ett sadeltak för sitt uterum eller ett pulpettak som följer bostadshusets taksida. Med ett sadeltak får man mer rymd i sitt uterum vilket också kan ha betydelse då man planerar vilket tak man vill bygga för sitt uterum. 

Ett sadeltak bör ha en taklutning på minst 15 grader, för att det också ska se bra ut, medan ett pulpettak gärna får ha en taklutning på minst 6 grader.

 

Om man väljer ett platt tak ska man se till att det finns avrinningsanordningar för dagvatten så att det inte samlas på taket. Ett platt tak behöver näst intill alltid skottas för hand varje vinter så att inte tung blötsnö bidrar till att det uppstår skador på taket.

 

2. Välja takbeklädnad

Vilken takbeklädnad man ska välja för sitt uterum beror också till stor del på vilken lutning taket har och hur uterummet ska användas. Om uterummet ska användas under årets kallare månader ska man förmodligen också ha uppvärmning för sitt uterum. Då är det viktigt att man har en takbeklädnad som inte släpper ut all värme och som håller helt tätt. Lämpligt kan man lägga tegelpannor på taket, som dessutom har bra värmeisoleringsegenskaper, eller så kan man lägga ett plåttak. 

För takpannor krävs en taklutning på minst 14 grader och för ett plåttak bör taket ha en lutning på minst 6 grader.

 

3. Anlita ett takföretag för din takläggning

När du ska bygga ett uterum är det viktigt att det får ett tak som har den taklutning som uterum behöver. Oavsett vilken typ av tak du vill bygga är det viktigt att både vatten och snö kan rinna av ordentligt så att det inte bildas fukt i uterummet. Du behöver också ha ett tätt tak med en takbeklädnad som klarar av att hålla inne stora delar av värmen om uterummet ska används på vinter.

Om du anlitar en professionell takläggare kan du få hjälp med både planering och utförande så att arbetet blir korrekt utfört och får de egenskaper som passar ditt uterum. Hos Takexperter kan du beställa och få upp till fem stycken offerter kostnadsfritt från kvalitetsgranskade takföretag på din ort.

 

Välkommen till Takexperter

Om du behöver hjälp med att byta tak, lägga plåttak eller att bygga ett tak som har en perfekt taklutning på uterum kan du vända dig till oss på Takexperter.

Här kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från granskade takföretag i ditt närområde. Det betyder att du slipper den tidskrävande processen att kontrollera företagen själv, då vi redan granskat de företag som lämnar offerter genom Takexperter. Istället kan du fokusera på att jämföra offerter så att du kan välja det företag som kan erbjuda dig den mest förmånliga lösningen!

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!