För- och nackdelar med sadeltak

Den vanligaste typen av tak i Sverige är sadeltak som ger villor över hela landet det klassiska utseendet, ofta tillsammans med en takbeklädnad av tegelpannor. Om du vill veta mer om fördelarna och nackdelarna med detta tak kan du läsa om det här.

Sadeltaket, även kallat åstak, är den vanligaste taktypen i Sverige. Taket har två sluttande sidor längs med husets långsidor som möts uppe vid taknocken. Det finns flera skäl till att de flesta väljer denna typ av tak som exempelvis att det är ett billigt tak men även ger fastighetsägaren utrymme på en vind.

 

Varför välja sadeltak på sin fastighet?

Ett sadeltak har vanligtvis en lutning på minst 45 grader vilket gör att taket har många praktiska egenskaper som bland annat att regn och snö enkelt rinner av taket. Takets utformning bidrar också till att det skapas ett utrymme på vinden som kan användas som kallvind eller som kan isoleras och därefter inredas. På ett åstak kan man lägga alla typer av takbeklädnader som lertegelpannor, betongpannor, plåt eller ytpapp.

 

Brutet sadeltak

Det finns även brutet sadeltak, så kallade mansardtak, som har två takfall, först ett från taknocken och ned och sedan bryter taket till ett nytt takfall med än kraftigare lutning. Ett mansardtak är vanligt då man vill få maximalt med utrymme i samband med att man ska använda vinden som bostadsyta.

 

Fördelar med ett sadeltak

  • Det är billigare än många andra taktyper vilket gör att man istället kan lägga dessa pengar på att inreda vinden.

  • Fastigheten får ett klassiskt svenskt utseende.

  • Alla typer av takbeklädnader kan användas även om tegelpannor är det mest klassiska.

  • Man får ett utrymme på vinden som kan användas för förvaring eller så kan man isolera och inreda vinden.

  • Tack vare att taket oftast har en lutning på minst 45 grader så rinner snö och vatten av enkelt.

  • Åstak har ofta en optimal lutning för installation av solceller. Med rätt lutning får man ut maximal effekt från sin solcellsanläggning.

 

Nackdelar med ett sadeltak

  • Även om man får ett utrymme på vinden som kan användas så blir takhöjden inte jämnt fördelad över hela rummet vilket gör att det blir svårt att använda utrymmet närmast taket. Detta kan dock lösas om man istället lägger ett brutet sadeltak som innebär att man har två takfall vilket gör att man kan använda hela utrymmet på vinden.

  • Taket har oftast en kraftfull lutning vilket innebär att det krävs att du installerar säkerhetsprodukter på taket så att det kan beträdas som exempelvis i samband med sotning eller vid underhåll.

 

Beställ kostnadsfria offerter då du ska lägga om ditt sadeltak

Takexperter är en webbsajt som innehåller all information som du behöver då du planerar att genomföra arbeten på ditt tak. Här kan även privatpersoner, företag och bostadsrättsförening göra en kostnadsfri offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag i sitt närområde. Det innebär att du enkelt kan jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de bästa villkoren och det mest förmånligaste priset.

 

Kvalitetsgranskade takföretag

Vi hos Takexperter samarbetar med takföretag över hela Sverige vilket gör att vi kan sammanföra dig med lokala företag då du vill få hjälp med ditt tak. Samtliga företag som lämnar offert genom vår offertsajt är kontrollerade av oss så att de uppfyller alla de krav som ska ställas på ett seriöst och kompetent takföretag. Det innebär att då du anlitar ett företag som lämnat offert genom oss på Takexperter kan du vara trygg med att arbetet utförs korrekt, säkert och med högsta kvalitet. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!