Såhär väljer du rätt typ av tak vid ditt takbyte

Om du behöver byta takbeklädnad finns det några saker som du behöver tänka på i samband med ditt takbyte. Här kan du få mer information om olika takbeklädnader på marknaden som hjälper dig välja rätt typ av tak för din fastighet.

Att lägga om sitt tak är något som de allra flesta fastighetsägare behöver göra med cirka 30 års mellanrum, om det inte innan dess har uppstått skador. När du ska utföra ett takbyte vill du säkerligen använda samma typ av tak som fanns där innan så att du inte förändrar din fastighets utseende.

Det kan dock finnas situationer då du kan behöva byta takbeklädnad till en annan typ som exempelvis då du har en äldre fastighet som inte längre klarar av tyngden från takpannor eller då du ska bygga om ditt tak. Idag finns det ett stort utbud av takbeklädnader att välja mellan och vilken typ av tak som passar din fastighet bäst beror på flera olika faktorer.

 

När du ska välja typ av tak vid ditt takbyte

Det finns några saker som du behöver tänka på om du ska byta typ av tak i samband med att du bygger nytt tak eller ska byta takbeklädnad. Om din fastighet ligger i ett detaljplanerat bostadsområde eller om det är kulturmärkt så kan det krävas bygglov för att förändra takets utseende. Hos kommunens byggnadsnämnd kan du få information om vad som krävs då du ska byta typ av tak på ditt hus.

 

När du ska bygga om ditt tak

Om du ska bygga om ditt tak finns det flera olika typer av tak att välja mellan. 

 • Det vanligast i dag är sadeltak som har två stycken taksidor som kan ha olika lutning. Detta tak passar bra för vårt klimat då snö och regn enkelt rinner av. 
 • Pulpettak är en variant som bara består av en lutande taksida. Ett vanligt tak för mindre byggnader som exempelvis friggebod och garage. 
 • Andra mer exklusiva taktyper är exempelvis mansardtak och valmat tak där taket är uppdelat i flera olika taksidor eller har en taksida med olika lutningar.

 

Välja takbeklädnad vid takbyte

Tegelpannor

 • Takpannor av lertegel har genom åren varit den mest populäraste takbeklädnaden för medelstora och mindre fastigheter. 
 • Tegelpannor med falsar kräver en taklutning på minst 14 grader och har en livslängd på cirka 50-100 år. 
 • Då tegelpannor är en tung takbeklädnad som ofta innebär att det är många ton som ska läggas på taket så är det mindre lämpligt för äldre hus som genom åren fått en mindre stabil takstomme. 
 • Tegelpannor är också en av de dyraste takbeklädnaderna vilket gjort att det är vanligare idag att lägga billigare betongpannor i samband med nybyggnation.

 

Betongpannor

 • Betongpannor har vanligtvis samma utseende som vanliga tegelpannor men finns också att hitta i en flertal olika färger. 
 • Tyngden är densamma som tegelpannor vilket gör denna typ av tak olämpligt för fastigheter som har en mindre kraftfull takstomme. 
 • Även betongpannor kräver en taklutning på minst 14 grader för att sluta tätt och har en livslängd på cirka 30 år. 
 • Tyvärr blir inte betongpannor vackrare med åren, som tegelpannor, utan tvärtom slits de så att det ofta krävs underhåll i form av rengöring och målning.

 

Plåttak

 • Det finns olika plåttak att välja mellan som exempelvis bandplåt, vilket är en takplåt som man lägger i långa rader uppifrån och ned där skarvarna sedan falsas, och plåtskivor. 
 • Bandplåt ger taket ett mer elegant utseende och används ofta för mer exklusivare fastigheter. Det finns också ett stort utbud av plåtskivor i ett flertal olika utförande och färger. 
 • Plåt väger betydligt mindre än takpannor och är därför lämpligt att använda då taket inte klarar av tyngden av pannorna. 
 • Plåttak kräver normalt en minsta lutning på 6 grader. 
 • Livslängden för ett plåttak är mellan 30-50 år. 
 • Ett plåttak kräver vanligtvis underhåll som rostskyddsbehandling och målning. Vid kusten där det finns salt i havsvindarna kan det vara lämpligt att istället använda zinkplåt eller aluminium.

 

Papptak

 • Ytpapp är en form av takpapp som består av en glasfiberarmerad asfaltsmatta som kan läggas som takbeklädnad. 
 • Det är vanligast att man lägger denna typ av tak på platta tak eller på mindre byggnader som exempelvis garage, förråd eller friggebodar. Dock har den med åren blivit mer populär även på vanliga bostadshus. 
 • Ytpapp är en lätt takbeklädnad och kan därför användas på alla typer av tak, även där det saknas taklutning. 
 • Ytpapp har en livslängd på cirka 25 år och är enkelt att lägga och billigt i inköp.

 

Om Takexperter

När du ska byta typ av tak i samband med ditt takbyte kan det vara tryggt att anlita ett takföretag som har kunskap att lägga alla typer av tak. Här hos oss på Takexperter kan du få mer information om olika takbeklädnader och annan information som kan vara dig behjälplig i samband med ett takbyte.

Du kan också göra en kostnadsfri offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade takföretag på din ort. Då kan du enkelt jämföra offerter för att hitta det takföretag som kan erbjuda dig de bästa villkoren och det bästa priset för ditt takbyte. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!