Anlita takläggare för omläggning av plåttak (regler, tillvägagångssätt och hantverkare)

När du ska anlita takläggare för ditt plåttak bör du vara noggrann med att takläggaren har den kunskap som krävs för arbete med plåttak. Genom att använda en offerttjänst där företagen redan har kvalitetsgranskat kan du vara trygg med att företaget har rätt kompetens för ditt projekt.

Är det dags att byta ut ditt plåttak på din fastighet eller vill du lägga nytt plåttak finns det ett stort antal plåtmaterial och modeller att välja mellan. När man ska lägga traditionella plåttak krävs det nästan alltid att arbetet utförs av en yrkeskunnig plåtslagare som vet hur man arbetar med plåt. 

En skicklig plåtslagare kan allt om en plåts egenskaper och har dessutom den kunskap som krävs för att tillverka de plåtdetaljer som behövs. Detta är framförallt viktigt om man ska lägga mer avancerade plåttak med många vinklar och rör-anslutningar.

 

Anlita rätt hantverkare för plåttak 

När det gäller att hitta en hantverkare med rätt kompetens att lägga plåttak kan det vara ett gissel att finna rätt. 

 • Takläggare och plåtslagare
  Det finns idag två typer av hantverksgrupper som arbetar med tak, dels takläggare och dels plåtslagare. En hantverkare kan förstås ha både utbildning och kompetens inom både dessa områden och därmed ha kunskapen att lägga alla typer av tak.
 • Plåttak av skivor
  Generellt så kan en takläggare lägga takpannor, papptak och plåttak som består av skivor. 
 • Mer avancerade plåttak
  För mer avancerade plåttak krävs det en plåtslagare som dels vet hur plåten tillverkas och dels vet hur den ska monteras. Det gäller främst för de precisionsarbeten som krävs vid mer avancerade plåttak. 
 • Zink- och kopparplåt
  För zink och koppar så krävs det också speciella verktyg då man arbetar med att lägga plåt, vilket inte alla takläggare har. 
 • Plåtslageri
  Ett plåtslageri har också en egen verkstad där all plåt tillverkas.

 

När man ska lägga ett plåttak

I vissa fall kan det krävas flera olika hantverkare i samband med att man ska lägga ett plåttak, om även undertaket eller takbjälklaget behöver bytas ut eller renoveras. Då krävs det dels byggnadssnickare för arbetet med taket, dels takläggare för arbetet med att lägga det nya plåttaket och dels plåtslagare som kan tillverka de plåtdetaljer som krävs kring rör-anslutningar och skorstenen. 

 

Totalentreprenad vid takbyte

De allra flesta takföretag kan erbjuda sina kunder totalentreprenad vilket innebär att de har den kompetens som krävs för att utföra alla moment vid en takläggning. 

När du anlitar ett takföretag som totalentreprenör för ditt takprojekt slipper du själv all administration och ha kontakt med flera olika personer. Istället tar totalentreprenörer över ansvaret med att koordinera arbetet mellan de olika hantverkarna samtidigt som du bara har en kontaktperson som löpande uppdaterar dig om status.

 

Regler vid takläggning

När man anlitar en takläggare för att lägga plåttak ska man alltid anlita en takläggare som arbetar efter gällande branschregler så att du vet att arbetet blir korrekt utfört och med godkänt material. Branschregler är något som sätts upp av branschorganisationer dit företag kan ansluta sig. 

De branschregler som dessa organisationer sätter upp styrs utav Boverkets byggregler. Det innebär att om man anlitar en takläggare som utför arbetet enligt rådande branschregler så kommer även arbetet att uppfylla Boverkets byggregler.


Byggregler för att skydda dig som beställare

Boverkets byggregler finns till för att skydda personer och egendom från skador. Det innebär att arbetet ska utföras så inte det arbete som utförs kan skada någon person, exempelvis att en takplåt lossnar från taket och ramlar i gatan. 

De sätter också upp regler för hur exempelvis tätskikt ska användas så att det inte uppstår kostsamma fuktskador. Med andra ord är det viktigt att den takläggare man anlitar är yrkesutbildad och utför arbetet enligt branschreglerna.

 

Hur kan man finna rätt takföretag för sitt takbyte

Om du planerar att lägga nytt plåttak bör du söka efter ett takföretag på din ort som har yrkesutbildade takläggare som har erfarenhet från att utföra de arbeten som du vill få hjälp med. Enklaste sättet att komma i kontakt med lokala företag är att göra en offertförfrågan hos oss på Takexperter. Då kan du erhålla upp till fem offerter från kvalitetsgranskade takföretag i ditt närområde, kostnadsfritt och utan några förpliktelser.

 

I samband med att du får offerter så kommer företagen att komma ut till din fastighet för att inspektera ditt tak. Då kommer du samtidigt att kunna få ett utlåtande och förslag på åtgärder från flera företag. Det gör att du sedan enkelt kan jämföra offerter för att se vilket företag som kan erbjuda dig den bästa lösningen och det bästa priset.

 

Kvalitetsgranskade takföretag i ditt närområde

När du beställer och får upp till fem stycken offerter genom Takexperter så kan du vara säker på att de företag som lämnar offerter är seriösa takföretag med kompetent och kvalificerad personal. Vi hos Takexperter har kontrollerat alla företag som lämnar offerter genom Takexperter så att de uppfyller de krav som ska ställas på ett seriöst takföretag. 

 

Vi kontrollerar bland annat att företaget innehar F-skattesedel, vilket är ett krav för att du ska kunna använda dig av ROT-avdraget. Sedan kontrollerar vi även att företaget har en ordnad ekonomi, kvalificerad personal och att företaget har fått goda recensioner från tidigare kunder. Det gör att om du accepterar någon av de offerter du fått genom Takexperter så kan du vara trygg med att det är ett seriöst företag som utför arbetet. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!