Takexperter guide till att byta tak

Att byta tak kräver en hel del kunskap och erfarenhet så att arbetet blir utfört korrekt och med hög kvalitet. Därför kan det vara tryggt att anlita ett takföretag som kan hjälpa dig genom hela processen, från planering till utförandet. Läs mer om att byta tak här.

Är det dags att byta tak så finns det flera saker som du behöver tänka på som exempelvis ekonomi, takbeklädnad, vem som ska utföra arbetet, när arbetet ska utföras med mera. Om du även planerar att höja taket eller byta takbeklädnad så krävs det oftast även bygglov.

 

Guide för att byta tak

Oavsett om du bara ska lägga om taket, eller utföra ett mer omfattande takprojekt som exempelvis en takhöjning för att inreda vinden, så är det många saker du behöver tänka på. Här ger vi hos Takexperter dig några värdefulla tips över hur du ska gå tillväga för att allt ska gå rätt till så att du får ett bra slutresultat.

 

När är det dags att byta tak?

Att byta tak är ett kostsamt projekt som många drar sig för in i det längsta. Dessutom så är taket inget som man direkt lägger märke till att det behöver bytas, förrän det börja läcka in vatten då det regnar. För att undvika läckage och därmed dyrbara fuktskador bör du inspektera ditt tak två gånger varje år, lämpligast före och efter vintern.

 

Inspektion av tak

Har du ett plåttak så granskar du så att skarvar inte har börjat rosta och att taket inte har skador. Har du istället takpannor letar du efter spruckna pannor och kontrollerar om pannor har börjat vittra sönder. Dessutom kan du lyfta på några takpannor för att se efter om läkten har fått röta och i vilket skick tätskiktet är i. Du kan också gå upp på vinden och kontrollera så att det inte kommit in fukt genom underlagstaket.

 

Planera ditt takbyte

När det börjar bli dags att genomföra ditt takbyte behöver du planera så att allt går smidigt till. Om du ska förändra taket eller byta takbeklädnad så kan det krävas bygglov, vilket du kan ansöka om hos kommunens byggnadsnämnd. Innan du har fått bygglov beviljat får du inte påbörja det arbete som omfattas av bygglov. Ska du bygga om taket så är det också viktigt att du anlitar en arkitekt som har kunskap om taks bärighet.

 

Lägg upp en budget

Du behöver lägga upp en budget så att du har de pengar som krävs för att genomföra takomläggningen. Du kommer också behöva ha en buffert för oförutsedda utgifter som motsvarar cirka 10-15 procent av din totala budget. Oförutsedda utgifter kan vara kostnader som inte är kända innan arbetet påbörjas som exempelvis att det krävs ett byte av underlagstaket.

 

Exempel på kostnader vid takbyte

  • Eventuell hyra av takställning, byggnadsställning eller annan skyddsanordning
  • Eventuell hyra av transportband eller kranbil för förflyttning av material till tak
  • Container för bortforsling av byggavfall
  • Inköp av material som bland annat tätskikt, läkt och eventuellt dagvattenprodukter
  • Inköp av takbeklädnad som takplåt, tegelpannor eller annan typ av takbeklädnad
  • Arbetskostnader

 

Pris för att byta tak

Priset för att byta tak varierar stort beroende på vilket förarbete som behöver utföras, vilka olika takdelar som behöver bytas ut och vilken takbeklädnad som du ska lägga. För ett enkelt tak kan priset börja kring 1 000 kronor per kvadratmeter och sedan stiga en bit över 3 000 kronor för ett mer exklusivt eller mer avancerat tak. Det som främst påverkar priset för att byta tak är takbeklädnad och hur pass avancerad takläggningen är, exempelvis om det finns många vinklar. För att få ett mer exakt pris för din takomläggning kan du vända dig till oss på Takexperter som har en kostnadsfri offerttjänst. Här kan du göra en offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag i ditt närområde.

 

Välja takbeklädnad

Vanligtvis så brukar man vid en takomläggning lägga samma typ av takbeklädnad som fanns där innan, för enkelhetens skull. Om du byter takbeklädnad från exempelvis takpannor till plåttak kan det krävas bygglov för att byta tak. Bygglov behöver du ansöka om innan arbetet påbörjas. I vissa fall, framför allt för äldre fastigheter, så kanske takstommen inte längre håller för ett tungt takmaterial som takpannor. Då kan du behöva lägga en lättare takbeklädnad som exempelvis takplåt eller shingel. Nedan finner du de vanligaste takbeklädnaderna på marknaden.

 

Lertegelpannor

Lertegelpannor har använts i 100-tals år och ger huset ett klassiskt utseende. Tegelpannor har en livslängd på mellan 50-100 år och blir dessutom bara vackrare med åren. Det innebär att det är vanligt att lägga om taket med samma takpannor då man gör en takomläggning för att byta ut takets tätskikt. En nackdel med tegelpannor är att de är dyra och väger mycket, vilket gör att det krävs en robust takstomme. Lertegelpannor, och betongpannor, kan endast läggas på tak som har en lutning på minst 14 grader så att pannorna sluts tätt.

 

Betongpannor

Idag är det vanligare att lägga betongpannor i samband med nybyggnation då priset är betydligt lägre än för lertegelpannor samtidigt som betongpannor finns i flera olika kulörer. Nackdelen med betongpannor är att de inte blir vackrare med åren, tvärtom, samtidigt som de har en livslängd på endast 30 år. Dessutom så väger betongpannor något mer än lertegelpannor vilket gör att det också kräver en hållfast och kraftfull takstomme.

 

Takplåt

Plåttak har använts sedan 1600-talet och runt början på 1900-talet så blev det också en populär takbeklädnad för villor. Takplåt finns i flera olika utföranden som exempelvis bandplåt eller som skivor. Plåten som används är tillverkad i stål, rostfri aluminium eller koppar. Takplåt väger mindre per kvadratmeter än takpannor och är därmed ett bra alternativ om taket inte klarar av tyngden från pannorna. Bandplåt har en livslängd på mellan 50-100 år, cirka 30 år för plåtskivor, och finns att hitta till rimliga priser. För takplåt gäller att taket har en lutning på minst 6 grader.

 

Ytpapp

Ytpapp har blivit mer populärt att lägga eftersom det går att få ett snyggt utseende i olika färger och med olika strukturer. Ytpapp är dessutom billigt och har en låg vikt, vilket gör att det lämpar sig väl även för mindre byggnader som förråd, garage eller Attefallshus. Ytpapp är dessutom den enda takbeklädnad som kan läggas på platta tak. Nackdelen är att den har en sämre hållfasthet och en kortare livslängd än andra takbeklädnader.

 

Anlita ett takföretag då du ska byta tak

Då taket är en av fastighetens viktigaste byggnadsdelar så krävs det att arbetet utförs med stor noggrannhet och enligt gällande byggnormer för att uppnå ett hållfast resultat med en lång livslängd. Hos oss på Takexperter har du möjlighet att göra en kostnadsfri offertförfrågan och få offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade takföretag på din ort. Det innebär att du kan jämföra offerter för att hitta det företag som kan erbjuda dig de bästa villkoren, garantierna och det bästa priset.

 

Om Takexperter

Webbsajten Takexperter samarbetar med professionella takföretag över hela Sverige vilket innebär att du har möjlighet att göra en offertförfrågan och få offerter från flera företag i ditt närområde. Tjänsten är kostnadsfri samtidigt som du inte förbinder dig för något. Samtliga företag som lämnar offerter genom Takexperter är kvalitetsgranskade så att de uppfyller alla de krav som ska ställas på ett seriöst och kompetent takföretag. Det innebär att då du anlitar ett företag som lämnat offert genom oss på Takexperter så kan du vara trygg med att få arbetet utfört av kvalificerad personal och med högsta kvalitet. 

Få upp till 5 offerter från granskade takläggare

Fyll i vårt enkla formulär för att få offerter från upp till fem stycken granskade takläggare. Inkludera gärna en beskrivning för fler och bättre svar. Offerterna du får är helt kostnadsfria och endast från kvalitetsgranskade takläggare - så att du kan känna dig trygg!